JUMALAN ELÄVÄ VAIKUTUS

1 Joh.1:1-2 Mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme: elämän Sanasta. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme. Me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona
ja ilmestyi meille.

Jumalan kirjoitettu sana Raamatun lehdillä on joidenkin mielestä Jumalan ainoa oikea tapa
puhua ihmisille. Raamatun kirjaimesta ja sen tulkinnoista pidetään niin tiukasti kiinni, että suljetaan lopulta silmät sen sanomalta. Ei nähdä enää metsää puilta eli torjutaan Raamatun osoittama Jumalan monimuotoinen elävä vaikutus ja johdatus.


Vanha testamentti ilmoitti Jeesuksen tulosta maailmaan monin profetaalisin sanoin. Kun sitten Kirjoitukset täyttyivät ja itse Elämä tuli maan päälle omiensa keskelle, niin monet heistä eivät tunnistaneet Häntä vaan torjuivat Hänet.


Monet tuon ajan uskonnolliset asiantuntijat tutkivat hartaasti Kirjoituksia. Kuitenkaan he eivät pystyneet näkemään, että Jumalan elävä Sana oli heidän keskellään. He epäilivät Jeesusta vaikka Hän oli niin lähellä heitä että he olisivat voineet koskettaa Häntä. Heidän omat inhimilliset tulkintansa Kirjoituksista estivät heitä näkemästä Jumalaa ja Hänen suuria tekojaan. Näin he hylkäsivät pelastuksen ja koko Jumalan suunnitelman ja avun elämäänsä. Onneksi oli myös niitä jotka käsittivät ja uskoivat.


Heb 1:1-2 Monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen suulla, mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille Pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän myös on luonut maailmat.


Jumala ilmaisee itseänsä eri tavoin ja puhuu valitsemiensa ihmisten kautta. Viimeisinä aikoina Jumala on puhunut Poikansa Jeesuksen kautta. Kun Jeesus suoritti tehtävänsä maan päällä
Jumalan puhe ja vaikutus ei loppunut siihen. (Raamatun ilmoitus on kyllä täysin valmis). Jeesus sanoi, ettei jätä meitä yksin vaan että Hän lähettää Henkensä.


Ef. 1:22-23 Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää.

1 Kor. 13:13 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi…


Meidän tulisi muistaa, että Jeesus, elävä Jumalan Sana, on läsnä tänään uskovien yhteyden kautta Pyhässä Hengessä. Raamattu ilmoittaa että Jeesus on pää ja seurakunta eli Häneen uskovat ovat Hänen ruumiinsa.


Apt 2:1 Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he
näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.


Kuten edellisestä Raamatun kohdasta luemme, Jumalan ihmeellinen Pyhän Hengen vaikutus on
lähtökohtana seurakunnan syntymiselle. Näin on tänäkin päivänä. Jeesus on läsnä Pyhässä Hengessä seurakuntansa keskellä.


Matt. 22:29 Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.

1 Tess. 5:20 älkää väheksykö profetoimisen lahjaa

1 Kor. 12:6-11 Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi. Yhden ja saman Hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa, toiselle sama Henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan, joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo.


Usein kuulee uskovien sanovan, että en tarvitse muuta kuin Raamatun kirjoitetun sanan. Kuitenkin meidän tulee tuntea Kirjoitukset ja Jumalan voima, molemmat. Sana ilmoittaa, että Jumala
toimii Pyhässä Hengessä esim. Hengen virkojen ja armolahjojen kautta. Hän antaa näkyjä ja ilmestyksiä, profetioita, tiedon ja viisauden sanoja ja tulee ilmi monenlaisten Pyhän Hengen vaikutusten kautta. Kun halveksimme näitä, halveksimme samalla myös kaiken vaikuttajaa eli Jumalaa. Meidän ei tulisi vetäytyä pois seurakuntayhteydestä, vaan kasvaa yhdessä muiden uskovien kanssa Jumalan syvempään tuntemiseen

Ei ole siis samantekevää miten suhtaudumme Jumalan elävään vaikutukseen seurakunnan
keskellä. Voinko kevein perustein arvostella ja hylätä Hengen toiminnan ilman etten samalla murehduttaisi Jumalaa? Lahjat ja virat toimivat kyllä vajavaisten astioiden (eli Jeesukseen uskovien) kautta, mutta meidän tulisi arvostaa kaikesta huolimatta Jumalan vaikutusta keskellämme. Meitä kehotetaan koettelemaan kaikki ja pitämään se mikä hyvää on.


Jumalan ilmoitus on aina täydellinen ja virheetön kun se Häneltä lähtee liikkeelle, mutta kun se välitetään epätäydellisen ihmisen kautta, niin se muuttuu vajavaiseksi. Ihminen voi ymmärtää ja tulkita ilmestyksen tai profetian sanoman virheellisesti. Myös omaa innostusta ja inhimillistä ajatusta voi joskus luulla Hengen puheeksi. Siksi Raamattu kehottaa koettelemaan kaiken, pitämään sen mikä hyvää on. Se ei kehota kuitenkaan halveksimaan Hengen lahjoja.


On siis täysin Raamatullista etsiä Pyhän Hengen yksilöllistä ohjausta omaan elämäänsä ja toimia yhdessä Pyhän Hengen kanssa. Raamatun kirjoitetun sanan kautta ohjaus koetellaan eli tutkitaan
onko saatu sana, profetia, ilmestys tms. Jumalan sanan mukainen, kirkastaako se Kristusta ja viekö se Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Mitä syvemmin oppii tuntemaan Jumalaa, sitä helpommin voi arvioida onko jokin asia Raamatun Hengen ja Jumalan mielen mukaista.


Vajavaisuus ja epätäydellisyys Hengen lahjojen käytössä ei vielä tee niiden kantajaa eksyttäjiksi tai vääriksi profeetoiksi. Väärät profeetat toimivat eri hengessä, eksyneinä ja eksyttäen, joko itse petetyksi tulleina tai pettäjinä. Yleensä nämä ovat tunnistettavissa heidän suhtautumisesta Jeesuksen Jumaluuteen tai syntiin.


Raamattu siis antaa meille viitteet miten Jumala vaikuttaa ja toimii asioissa. Kun me rukoilemme ohjausta Jumalan Henki kirkastaa meille Jumalan tahtoa, joko Raamatun sanan tai jonkin
armolahjojen välityksellä. Sanaan tulee ikään kuin Henki. Sana tulee eläväksi tilanteeseemme ja elämäämme.


Alkuseurakunnassa profeetat toimivat ja toivat sanomaa Jumalalta. Esim.

Apt. 11:27-28Siihen aikaan tuli profeettoja Jerusalemista Antiokiaan. Ja eräs heistä, nimeltä Agabus, nousi ja antoi Hengen vaikutuksesta tiedoksi, että oli tuleva suuri nälkä kaikkeen maailmaan; ja se tulikin Klaudiuksen aikana.


Jumala antoi yksityiskohtaista johdatusta esim. näkyjen kautta.

Apt. 16:9-10 Ja Paavali näki yöllä näyn: makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen: "Tule
yli Makedoniaan ja auta meitä". Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia.


Room 12.6-8 Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä,auttakoon iloisin mielin.


Ef. 5:32 Tämä on suuri salaisuus: minä tarkoitan Kristusta ja seurakunta


Siunaten sinua syvempään Jumalan tuntemiseen ja johdatukseen:

Petri ja Suvi