Mitä todellinen rakkaus on? Voiko sitä löytää?

Sinä voit löytää todellisen rauhan ja rakkauden. Voit vapautua elämääsi kuormittavista kahleista ja löytää ihmeellisen rauhan. Pelastuksessa on tärkeintä kysymys sisäisestä hyvinvoinnista ja iankaikkisuudesta. Se antaa vastauksen ihmiselämän kaikkiin kiperiin ongelmiin.

Jesaja 48:18 sanookin: Jospa ottaisit minun käskyistäni vaarin, niin olisi sinun rauhasi niin kuin virta ja sinun vanhurskautesi niin kuin meren aallot;

Ihminen juo alkoholia ja käyttää muita päihteitä tavoitellakseen rauhaa, iloa ja tasapainoa. Tai hän juo vain rakkauden janoonsa. Joku lääkitsee itseään kemiallisesti unohtaakseen surut ja murheensa. Tämä kaava on valitettavan tuttu monille. Tätä se oli myös minulle itselleni kunnes kohtasin Jeesuksen.

Elämän tyhjyys ja - jano ilmenee monilla eri tavoilla esim. työnarkomaniana, materialismina, vallan tavoitteluna tai edellä mainitseminani ilojen metsästyksenä kemikaaleista. Ihmiset himoitsevat rahaa. Rahallahan voi saada melkein mitä tahansa. Kaikki tämän kaltainen valuu kuitenkin lopulta hiekkaan.
Kaikki nuo jää kerran tänne. Mitä meillä sitten enää on? Mitä tapahtuu rajan toisella puolen? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin Raamattu antaa vastaukset.

Ihminen ei ole onnellinen ilman Jumalaa, niin kuin ei lapsikaan ole onnellinen ilman rakastavia vanhempiaan. Onnen tavoittelu vääristä lähteistä johtaa usein myös vääriin valintoihin ja onnettomiin tilanteisiin. Vaikka elämä olisikin ulkonaisesti mallikelpoista ja hyvältä näyttävää, niin ihminen kuitenkin kokee aika ajoin elämän tyhjyyttä ja tarkoituksettomuutta ilman Jumalaa.

Moni ihminen elää siinä luulossa, että on hyvä ihminen ja että ei ole oikeastaan mitään pahaa tehnyt. Raamattu kuitenkin ilmoittaa Room. 3:23: Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta
vailla.

Olen käynyt vankiloissa kertomassa ilosanomaa Jeesuksesta ja tavannut siellä onnellisia ja onnettomia vankeja. Olosuhteista huolimatta onnellisia ovat olleet ne jotka ovat löytäneet Jumalan rakkauden ja pelastuksen Jeesuksessa. He ovat löytäneet tulevaisuuden ja toivon sekä todellisen rauhan. Samoin on muurien tällä puolellakin. ”Onneni on olla Herra lähellä” lauletaan hartaana rippikoulussa ja tämä on niin totta!

Ihmisen syvin ongelma on siis synti joka oireilee kaikille näkyvästi tai pinnan alla näkymättömissä. Synti erottaa Jumalasta. Todellista kestävää onnea ei voi siis syvimmillään tavoittaa irrallaan onnen luojasta ja tuojasta. Moni kuitenkin tänäänkin lähtee etsimään onnea erilaisista tyydykkeistä. Ne antavat ehkä hetkellistä nautintoa, mutta pian etsijä huomaa, että ne myös vievät yhä syvemmälle onnettomuuteen ja merkityksettömyyteen. Jokainen onnen hetki maksaa jälkikäteen katkeran hinnan. Raamattu kertoo
totuuden: synnin palkka on kuolema.

Hebr 10:27 Jokaisen ihmisen osana on kerran kuolla ja sitten joutua tuomiolle.

Moni ajattelee, että kuolema on häviämistä tietoisuudesta tai automaattisesti autuutta tuova asia. Raamattu kuitenkin ilmoittaa esim. Danielin kirjassa näin:

Dan 12:2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset
häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.

Raamattu siis ilmoittaa, että on olemassa taivas ja helvetti. Ja tässä elämässä ratkaistaan ihmisen ikuinen kohtalo.

Raamattu kysyy myös
Luuk. 16:26
Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?

Jumala ei jaottele ihmisiä hyviin ja huonoihin ihmisiin, vaan jako tehdään Jeesuksen kautta. Raamattu opettaa, että jos ihminen on rikkonut yhdessä kohtaan Jumalan lain, niin hän on syypää koko lain rikkomiseen. Yksikin paha ajatus, sana tai teko jo kadottaa. Adamin ja Eevan synti rikkoi ihmisen yhteyden Jumalaan. Synnin seurauksena tuli ero Jumalasta ja kuolema.

Jumala kuitenkin rakastaa luomaansa ihmistä ja haluaa hänet takaisin yhteyteensä. Jumalan vastaus ihmisen syntisyyteen on Jeesus ja Hänen ristinsovitustyönsä.

Olemassaolomme ei siis pääty fyysiseen kuolemaan. Kun elintoiminnot lakkaavat ja aivot, sydän ja
verenkierto ei enää toimi, niin ihminen kuolee fyysisesti. Kuitenkin sielullasi on olomuoto. Henkesi on energiaa joka jatkaa matkaa rajan toiselle puolelle. Raamattu kertoo mitä sitten tapahtuu.

Ilm 20:11-12 Ja
minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt.
Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

Onko siis elämän tärkein asia pitää kiinni ajallisesta onnesta ja maanpäällisistä haluistaan kiinni? Profeetta sanoo: Hagg 1:6 Te kylvätte paljon, mutta saatte vähän. Te syötte, mutta ette tule ravituiksi. Te juotte, mutta jano ei sammu. Te vaatetatte itsenne, mutta ei tule lämmin. Ja palkkatyöläinen panee työpalkan reikäiseen kukkaroon.

Ihmisellä on loputon jano ja tarve löytää vastauksia elämän syvimpiin kysymyksiin. Raamattu kertoo miten me ne löydämme.

Joh 7: 37 Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon.

Tämä juoma, mikä tässä on tarjolla, on Jumalan voima. Hänen voimastaan voimme saada elämäntäyteyden. Ihminen voi löytää yhteyden Luojaansa. Tämä yhteys löytyy vain Jeesuksessa. On siis mahdollista saada tarkoitukseton turha oravanpyörä pysäytetyksi. Sinä voit saada syntisi anteeksi Jeesuksen sovitustyön ja veren kautta. Tuomion sijasta saatkin armahduksen.

Pyydä Jeesusta elämääsi ja syntejäsi anteeksi. Jumala lahjoittaa sinulle ikuisen elämän ja saat elävän yhteyden Häneen. Jeesus tulee Herraksesi ja kohtalosi muuttuu.

Rakkauden jano on tämän kirjoituksen punainen lanka. Rakkauden puutteesta ihminen kärsii. Rakkauden jano on se syvin jano. Rakkauden vuoksi Jumala antoi ainokaisen Poikansa.

Johannes evankeliumissaan kertoo että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon että on antanut ainoan poikansa ettei kukaan hukkuisi,

Ihminen voi hukkua, tai paremminkin hän on jo hukkumaisillaan. Jumala levittää Jeesuksessa kätensä leveälle ja antaa lyödä ne nauloilla kiinni ristiin, että ymmärtäisit hänen rakkautensa ja huolensa
sinusta. Sinä olet Jumalalle niin rakas!

Tule isän luo. Rukoile että syntisi pyyhittäisiin pois ja Jeesus ottaisi elämäsi hallinnan.

Silloin on sinun rauhasi niin kuin virta. Silloin tulet kotiin.

Joh 5:22-23 Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle, että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niin kuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt.

Joh. 5:24
Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.

Ole siunattu: Petri Ruotsalainen