Kielilläpuhumisen armolahja (kreik. glossa -kieli, lalia -puhe)


Kielten armolahjojen eri lajit:


1.Ymmärettävät kielet. Puhuja ei itse ymmärrä lausumiaan sanoja, mutta joku läsnäoleva ymmärtää

Apt. 2:4 ”He tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen

mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi”

j. 8 ”Kuinka me kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet”?


2, Kielet julkisessa seurakunnan kokouksessa, johon tarvitaan selitys eli tulkinta.

1 Kor. 14:27 ”Jos kielillä puhutaan.....yksi kerrallaan ja yksi selittäköön.

Poikkeus: Jos useimmat kokouksessa puhuvat kielillä ylistyksen ja rukouksen Hengessä, silloin ei tulkinta ole tarpeen, koska kaikki puhuvat Jumalalle. Tällöin ei mikään tulkinta riittäisi. Kokouksen johtajan on hyvä selittää seurakunnalle, mitä on meneillään.


3.Kielten käyttö yksityisesti

1Kor 14:4 ”Kielillä puhuva rakentaa itseään.”


Lahjan saaminen:

1.Anottaessa armolahjaa se voidaan saada voitelun tai hurmion (ilon) kanssa. (Vrt täynnä makeaa viiniä Apt.2:13) Ei kuitenkaan liity mihinkään tiettyyn muotoon. Voi ilmetä alussa syöksymällä, mutta myöhemmin rauhallisesti. Kielillä puhuminen ei välttämättä ole tunnepitoista.

2.Joku rukoilee lahjaa odottavan puolesta käsien päälle panemisen kautta. Apt. 19:6 ”Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat

3.Uusi kieli saattaa alkaa muutamilla haparoivilla sanoilla, mutta vahvistua myöhemmin. Sanavarasto lisääntyy käytettäessä. Myös lahjan saaja voi tulla tietoiseksi saamistaan eri kielistä.

4. Lahjan saaminen julkiseen käyttöön, vaatii joka kerta erityisen voitelun, varsinkin kun siihen liittyy tulkinta tai profetia.


Keskusteltavaksi:

1. Tuleeko kielillä puhumista pakottaa kenellekään?

2. Onko aina merkki Pyhällä Hengellä täyttymisestä?

3. Voiko lahjan saanut käyttää aina kielilläpuhumista?Kielilläpuhuminen, jatkoa


1Kor. 14:2-28 Kielillä puhumisen ulottuvuuksista ja merkityksestä.

1. Voiko kielillä puhuminen johtaa muihin armolahjoihin?

-Ainakin lähinnä olevaan, eli kielten selittämiseen tai profetoimiseen,

j 13”Kielillä puhuva rukoilkoon, että voisi selittää.”

-j. 5”Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profetoivan.”

-j. 6”Jos...tulisin luoksenne kielillä puhuen, mitä minä sillä teitä hyödyttäisin, ellen puhuisi ilmestyksen, tiedon, profetian tai opetuksen sanoja?”

2. Mitä tarkoittaa ”kielillä puhuva rakentaa itseään”?, 1 Kor. 14:4

Kaikki kanssakäyminen kielillä puhuen Jumalan Hengen kanssa, on meille hyödyllistä:

-Puhuu salaisuuksia Hengessä j. 2

-Henki rukoilee j. 14

-Laulaa kiitosta hengelläään j.15

-Kiittää Jumalaa hengessä j. 16

-Kiittää hyvin j.17

-Puhuu itselleen ja Jumalalle j. 28

3. Kielten käyttö ylistykseen ja rakkauskieleen. Kun ollaan mykkiä ihmetyksestä, silloin kun sanat ovat riittämättömiä ja tyhjiin ammennettuja.”He kuulivat kuinka nämä puhuivat kielillä ja ylistivät Jumalan suuruutta” Apt. 10:46.

3 Esirukouksen väline

Sanomattomat huokaukset. ”Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta”,Room. 8:27

4. Hengellisen sodankäynnin väline”Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu....”Tehkää tämä ….Rukoillen joka aika Hengessä”, Ef. 6:11,18


Keskusteltavaksi: Mitä kielillä puhuminen on sinulle merkinnyt?

1. Onko tuonut uuden ulottuvuuden rukouselämääsi?

2. Mutkikas ongelma, kun järki ei ulotu ?

3. Antaako uutta innoitusta fyysisesti ja henkisesti? Ovatko luovat kyvyt heränneet?

4. Viisauden saamiseksi?