Kielten selittämisen/tulkitsemisen armolahja, 1Kor12:10,14:13.

Antaa mahdollisuuden Pyhän Hengen avulla välittää vastineen kielilläpuhumiseen. Siihen liittyy myös armolahja ymmärtää unia ja näkyjä, ratkaista arvoituksia ja vaikeita ongelmia.

1. Tulkinta on yhtä yliluonnollinen kuin kielilläpuhuminen: molemmat annetaan Hengen kautta.

2. Seurakunta ei rakennu, jos tulkintaa ei ole, 1 Kor. 14:9.

3. Julkista kielilläpuhumista ei tule jatkaa, jos ei tulkinta seuraa, 14:28.

4. Tulkitsija saa kielillä puhutusta vastineen, ei käännöstä. Sen voi kokea ”taakkana”.

5. Julkisesti puhuttu tai laulettu sanoma kielten armolahjan kautta, saa tulkitsemisen kautta ymmärrettävän muodon.


Armolahjan käyttö:

1. Tulkintaan tarvitaan suurempaa uskoa kuin kielillä puhumiseen. ”Sen mukaan kuin hänellä uskoa on...”Room 12:6

2. Kun tulkinta annetaan julkisesti se täytyy ymmärtää ja koetella samoin kuin profetiakin. Profeetoista.....puhua muut arvostelkoot” 1 Kor 14:29.

3. Kielillä puhuvan tulisi rukoilla tulkintaa joko itselleen tai toisille, 14:13

4. Kokemus osoittaa, että useat läsnäolijat saattavat saada samankaltaisen tulkinnan kielilläpuhumiseen.

5. Kielilläpuhutun aika ei välttämättä ole sama kuin tulkintaan käytetty aika. Se voi olla lyhyempi tai pitempi. (Näin voi olla silloinkin, kun joku tulkitsee vierasta kieltä)

6. Alussa tulkinnat voivat olla sekavia hermostuneisuuden tähden.


Miten armolahja saadaan ?

1. Oikea ja aito suhde pidettävä Herraan lahjojen jakajaan. Vrt. 1 Kor. 13 Rakkauden ylistyslaulu. (Sulkijareleet Negevissä.)

2. Armolahjaa voi anoa milloin tahansa kun siihen on tarvetta. Matt. 7:11.

3. Voi alkaa ilmetä ajatuksina, symbolikuvina tai väreinä, esim. Jer. 1:11

4. Jos kielilläpuhuminen ilmeni lauluna, voi tulkintakin ilmetä laulaen.


Keskusteltavaksi:

1. Koetaanko selittäminen/tulkitseminen liian vastuulliseksi?

2. Jos armolahjan käytössä ilmenee ”voitelua” todella paljon, voidaanko sallia sen ylittävän Jumalan Sanan?

3. Miten erottaa väärän kielilläpuhumisen ja sen väärän tulkinnan?