Kuka Jeesus on! Onko Jeesus Jumala vai jokin alempiarvoinen jumaluuden aste?

Tämä kysymys tulee vastaan aika ajoin. Tarkastellaan mitä Raamattu on asiasta
mieltä! Katsotaan ensin mitä Johanneksen evankeliumissa sanotaan asiasta.

Opetuslapsi Tuomas sanoi ”Minun Herrani ja Jumalani!” (Joh. 20:28).

Poiminta on tilanteesta jossa Tuomas saa koskettaa Jeesuksen haavoja sen jälkeen kun Jeesus oli ristiinnaulittu ja ilmestyi opetuslapsilleen. Hän ymmärsi, että Jeesus on Jumala.

Jeesus sanoi hänelle: "Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe."

Näemme tässä, että Jeesus ei torunut Tuomasta vaikka Tuomas sanoo
Jeesusta selvästi Jumalaksi.Otetaan vielä toinen kohta Raamatusta. Johanneksen evankeliumin
alussa sanotaan( Joh 1:1) Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.

Johanneksen evankeliumi kertoo ilosanoman meille. Se puhuu Jeesuksen teoista, ristinkuolemasta sekä ylösnousemuksesta. Siinä sanotaan että Sana on Jumala. Ilmestyskirjassa ja muuallakin puhutellaan Jeesusta Jumalan Sanaksi.

Ilm.19:13 Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta, ja hänen nimensä on Jumalan Sana.

Vanha testamentti kertoo profeettojen ja kaikkien esikuvien kautta siitä, että Sana syntyy maailmaan. Jesajassa profetoidaan evankeliumin ydin.

Jes. 53:5 kerrotaan tulevan Messiaan eli Jeesuksen kärsimyksestä.

mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

Jesaja kertoo myös, että Jeesus ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, samoin kuin että Hän nousi ylös kuolleista.

Jes. 53:7-9 Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niin kuin karitsa,
joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä,
niin ei hän suutansa avannut.

Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta
kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien
maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä.

Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa
.


Uuden testamentin puolella apostoli Paavali sanoo:

Ap. t. 20:28 huolehtikaa seurakunnasta, jonka Herra omalla verellään on itselleen lunastanut.

Näemme siis, että Jeesusta kutsutaan tässä Herraksi. Mooseksen laki ei anna lupaa puhutella Herraksi ketään muuta kuin Jumalaa yksin. Tässä puhutaan myös, että Herra on omalla verellään lunastanut seurakunnan. Jeesushan verensä vuodatti syntiemme tähden.

Sekä vanha että uusi testamentti puhuu samasta Persoonasta. Tämä Persoona omaa Jumaluuden. Hän on siis Jumala!

Apostoli Johannes kirjoittaa:1 Joh 5:20 Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.

Johannes kirjoittaa siis että tämä ymmärrys tulee Jumalalta ja että ihminen voi olla hänessä ja tuntea hänet. Samoin jae ilmaisee suoraan, että Hän on totinen Jumala. Tämä ymmärrys siis tulee Jumalalta.
Voit rukoilla itsellesi ymmärrystä tässä asiassa.

Raamattu siis ilmoittaa Jeesuksen olevan Jumala. Asia ilmoitetaan monissa kohdin ja monella tapaa. Yksi tapa on ilmoittaa Jeesus Jumalan pojaksi. Poikahan on samaa lihaa ja verta jo
maallisessa mielessä isään nähden. Seuraavassa Pietarin ”välähdys” asiaan kun
hän sai ymmärrystä Jumalalta.

Matt 16:15-17 Entä te?" kysyi Jeesus. "Kuka minä teidän mielestänne olen?

Simon Pietari vastasi: "Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika."

Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole
ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.

Myöhemmin Pietari julistaakin:

Apt 2:36 Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte."

Huomaathan että tässä Jumala on syventänyt Pietarin ymmärrystä. Pietari kutsuu Jeesusta jo Herraksi. Jumala siis voi avata koko tämän salaisuuden jokaiselle joka lähestyy uskossa häntä ja pyytää syntinsä
anteeksi. Tämä on sinulle ystäväni avattu ovi ja mahdollisuus.

Jeesuksen omin sanoin:

Joh 13:13 Te puhuttelette minua opettajaksi ja Herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä
olen.


Lopuksi liitän tähän vielä Athanasioksen uskontunnustuksen noin 300-luvulta..

Athanasioksen tunnustus

areiolaisuutta vastaan

Sen, joka tahtoo pelastua, on ennen kaikkea pysyttävä yhteisessä kristillisessä uskossa. Sitä on noudatettava kokonaisuudessaan ja väärentämättä. Joka ei niin tee, joutuu epäilemättä iankaikkiseen kadotukseen.

Yhteinen kristillinen usko on tämä:

Me palvomme yhtä Jumalaa, joka on kolminainen, ja kolminaisuutta, joka on yksi Jumala, persoonia toisiinsa sekoittamatta ja jumalallista olemusta hajottamatta. Isällä on oma persoonansa, Pojalla oma ja Pyhällä Hengellä oma, mutta Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen jumaluus on yksi, yhtäläinen on heidän kunniansa ja yhtä ikuinen heidän majesteettisuutensa.

Sellainen kuin on Isä, sellainen on myös Poika ja Pyhä Henki:

Isä on luomaton, Poika on luomaton ja Pyhä Henki on luomaton. Isä on ääretön, Poika on ääretön ja Pyhä Henki on ääretön. Isä on ikuinen, Poika on ikuinen ja Pyhä Henki on ikuinen, eikä kuitenkaan ole kolmea ikuista, vaan yksi ikuinen, niin kuin ei myöskään ole kolmea luomatonta eikä kolmea ääretöntä, vaan yksi luomaton ja yksi ääretön. Samoin on Isä kaikkivaltias, Poika kaikkivaltias ja Pyhä Henki kaikkivaltias, eikä kuitenkaan ole kolmea kaikkivaltiasta, vaan yksi kaikkivaltias. Samoin Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala, eikä kuitenkaan ole kolmea Jumalaa, vaan yksi Jumala. Samoin Isä on Herra, Poika on Herra ja Pyhä Henki on Herra, eikä kuitenkaan ole kolmea Herraa, vaan yksi Herra.

Niin kuin kristillinen totuus vaatii meitä tunnustamaan kunkin persoonan erikseen Jumalaksi ja Herraksi, samoin yhteinen kristillinen usko kieltää meitä puhumasta kolmesta Jumalasta tai Herrasta. Isää ei kukaan ole tehnyt, luonut eikä synnyttänyt. Poika on yksin Isästä, häntä ei ole tehty eikä luotu, vaan hän on syntynyt. Pyhä Henki on lähtöisin Isästä ja Pojasta, häntä ei ole tehty eikä luotu eikä hän ole syntynyt, vaan hän lähtee. Isä on siis yksi, ei ole kolmea Isää, Poika on yksi, ei ole kolmea Poikaa, Pyhä Henki on yksi, ei ole kolmea Pyhää Henkeä.

Tässä kolminaisuudessa ei ole mitään aikaisempaa eikä myöhempää, ei mitään suurempaa eikä pienempää, vaan kaikki kolme persoonaa ovat yhtä ikuisia ja keskenään samanarvoisia, näin on siis palvottava niin kuin on sanottu - kolminaisuutta joka on yksi, ja ykseyttä joka on kolminaisuus.

Sen joka tahtoo pelastua, on siis ajateltava kolminaisuudesta näin. Saavuttaaksemme iankaikkisen pelastuksen meidän on kuitenkin myös vakaasti uskottava, että meidän Herramme Jeesus Kristus on tullut ihmiseksi.

Oikea oppi on tämä:

Me uskomme ja tunnustamme, että meidän Herramme Jeesus Kristus on Jumalan Poika, Yhtä lailla Jumala ja ihminen. Isän luonnosta ennen aikojen alkua syntyneenä hän on Jumala, äidin luonnosta ajassa syntyneenä hän on ihminen. Hän on täysi Jumala, ja täysi ihminen järjellisine sieluineen ja ihmisruumiineen. Jumaluudessaan hän on samanarvoinen kuin Isä, ihmisyydessään vähäarvoisempi kuin Isä. Vaikka hän on Jumala ja ihminen, ei kuitenkaan ole kahta Kristusta, vaan yksi. Yhdeksi hän ei ole tullut siten, että jumaluus olisi muuttunut ihmisyydeksi, vaan siten, että Jumala on omaksunut ihmisyyden. Yksi hän ei ole sen vuoksi, että luonnot olisivat sekoittuneet toisiinsa, vaan siksi, että hän on yksi persoona. Sillä niin kuin järjellinen sielu ja ruumis yhdessä ovat yksi ihminen, niin Jumala ja ihminen ovat yksi Kristus.

Hän on kärsinyt meidän pelastuksemme tähden, astunut alas tuonelaan, noussut kuolleista, astunut ylös taivaisiin, istunut Isän oikealle puolelle, ja sieltä hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hänen tullessaan kaikkien ihmisten on noustava kuolleista ruumiillisesti ja käytävä tilille siitä, mitä ovat tehneet. Hyvää tehneet pääsevät ikuiseen elämään, pahaa tehneet joutuvat ikuiseen tuleen.

Tämä on yhteinen kristillinen oppi. Se joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua!

Sinua siunaten
Petri Ruotsalainen.