Onko armolahjat lakkautettu? Armolahjat aikojen virrassa


Armolahja-käsite (kharisma). tulee sanasta "kharis", armo, suosio, suloisuus.

Herra on ihmeellinen!
Jumala on kautta aikojen näyttänyt voimaansa ja siunannut ihmisiä erilaisten
armonosoitustensa kautta. Armo/-lahja on Jumalan yliluonnollista vaikutusta ihmisten
keskuudessa, joko suoraan tai Jumalan valitsemien ihmisten kautta. Monille tämä aihe on vieras, koska kysymys ei ole ihmisten luonnollisista kyvyistä tai lahjoista. Kaikki mikä menee yli oman ymmärryksen pelottaa. Ihminen haluaisi kontrolloida ja hallita itse kaikkea, jopa Jumalaa.

Vanhassa liitossa esim. profeetat ja Israelin kansa toimi Jumalan välikappaleena ja Jumala vaikutti heidän kauttaan yliluonnollisia voimatekoja.

Vanhan ja uuden liiton vaihteessa Jumalan suurin armoteko oli Jeesuksen lähettäminen maailmaan. Jeesus tuli pelastamaan ihmiset ristinkuoleman ja ylösnousemuksensa kautta. Jumalan Poika syntyi ihmiseksi maailmaan. Hän teki myös ihmeitä. Jeesus paransi, vapautti ja esim. siunasi ruoan niin että pienet eväät riittivät suurille kansanjoukoille.

Tänään saamme iloita kaikista tärkeimmästä asiasta, syntinen ihminen saa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Uskomalla Jeesukseen yhteys Jumalan ja ihmisen välillä korjaantuu.
Saamme tulla yhdeksi Jumalan kanssa Pyhän Hengen kautta ja elää Hänen kanssaan
ikuisesti. Jumala on myös niin hyvä, että Hän haluaa auttaa kaikissa ongelmissamme. Saamme pyytää Häntä avuksi kaikkiin elämämme asioihin. Vaikka vaikeutemme olisi täysin mahdoton inhimillisesti, niin Jumalalle on kaikki mahdollista.


Kun Jeesus oli suorittanut tehtävänsä maailmassa ja nousi ylös Isän työkö, niin Hän ei jättänyt meitä yksin, vaan lähetti Henkensä. Pyhä Henki jatkaa Jumalan tehtävää nyt seurakunnan välityksellä. Armolahjat ja Hengen virat ovat Jumalan (’kharista’), armoa, suosiota ja suloisuutta keskellämme ja meissä. Jeesus on seurakunnan pää ja me uskovat Hänen ruumiinsa Pyhässä Hengessä.1 Kor. 12 :4-11

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama.

Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi. Yhden ja saman Hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa, toiselle sama Henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan, joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo.


Olisiko Jumala muuttunut?
Eikö Hän enää olekaan sama ihmeitä tekevä Jumala? Näin moni uskoo ja opettaa. Kuinka surullista se onkaan että näin kavennetaan Raamatun opetusta ja ilmoitusta.1 Kor. 12:27-31

Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Jumala on seurakunnassaan asettanut ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja vielä jotkut opettajiksi. Muutamilla on voima tehdä ihmeitä, toisilla parantamisen lahja, toisilla kyky auttaa muita, toimiajohtajana tai puhua kielillä. Eivät kai kaikki ole apostoleja? Tai profeettoja? Tai opettajia? Tai ihmeiden tekijöitä? Eihän kaikilla ole parantamisen lahjaa? Eiväthän kaikki puhu kielillä tai tulkitsetällaista puhetta?Mutta tavoitelkaa kaikkein arvokkaimpia armolahjoja! Nyt minä osoitan teille tien, joka on verrattomasti muita parempi.Luku 13 kertoo, että suurin on rakkaus. Lue se itse Raamatustasi. Lopputulos näihin sanoihin on luvun 14 heti alussa.


1 Kor. 14:1 Pyrkikää rakkauteen, mutta tavoitelkaa myös henkilahjoja, ennen kaikkea profetoimisen lahjaa.

Tämä on kehotus meille. Moni ohittaa nämä Raamatun sanat vakuuttamalla itselleen, ettei Jumala enää toimi yliluonnollisesti. Ajatellaan, että armolahjat kuuluivat vain alkuseurakunnalle. Ehkä näin ajatteleva ihminen ei ole itse päässyt kokemaan Jumalan yliluonnollista vaikutusta tai hän haluaa
ummistaa silmänsä siltä. Joidenkin mielestä kaikki Jumalan yliluonnollinen toiminta seurakunnan keskellä nykyään on eksytystä tai hurmahenkisyyttä. He hyväksyvät pelkästään kuivakan teologisen
opettamisen oikeaoppisena ja raittiina toimintana. Tällöin ihmisen järki saattaa olla hänen jumalansa. Mutta mitä Raamattu sanoo meille?


Room. 8:7-8 Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Te ette kuitenkaan elä oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa.


Raamattu kehottaa ja lupaa:

Mark. 16:15-18

Hän sanoi heille: »Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat.»Myös monet muut kohdat Raamatussa todistavat samaa. Jumala ei ole muuttunut eikä muutu! Hän on Immanuel – Jumala kanssamme. Ei kuollut ja voimaton Jumala, vaan elävä ja voimallinen!Seuraavaksi vähän historian havinaa Irenaeoksen kirjoituksien myötä. Irenaeus lasketaan
yhdeksi kirkkoisistä. Hän oli Polykarpoksen oppilas, Polykarpos puolestaan evankelista Johanneksen oppilas.Irenaeos kirjoittaa noin vuonna 200 jKr. kuinka seurakunnassa yhä [eksyttäjät] eivät kykene herättämään kuolleista niin kuin Herramme heitä herätti ja apostolit rukouksen avulla, ja kuten on toistuvasti tapahtunut veljien keskuudessa jonkin välttämättömyyden johdosta – kun koko
seurakunta on tietyllä paikkakunnalla rukoillut, paljolla paastoamisella ja rukouksella, on kuolleen henki palannut ja hänet on annettu vastauksena pyhien rukouksille … eräät todellakin ajavat ulos riivaajia, niin että ne, jotka näin on puhdistettu pahoista hengistä, usein sekä uskovat Kristukseen että tulevat seurakunnan yhteyteen. Toiset tietävät ennalta, mitä on tulossa: he näkevät
näkyjä ja puhuvat profeetallisia sanoja. Toiset taas parantavat sairaita laskemalla kätensä heidän päälleen ja nämä tulevat terveiksi. Ja vielä, kuten olen sanonut, jopa kuolleita on herätetty, ja nämä ovat eläneet keskuudessamme monia vuosia.

Irenaeos myös kertoo toisaalla, kuinka monet srk,ssa yhä ”omistavat profeetallisia lahjoja, sekä Hengen kautta puhuvat kaikenlaisilla kielillä ja tuovat valoon ihmisten salaisuudet heidän hyväkseen ja julistavat Jumalan salaisuuksia”.


Nikaian kirkolliskokouksesta, jossa vuonna 325 jKr. selvitettiin kirkon kannalta ratkaisevaa areiolaiskiistaa Jeesuksen jumaluudesta.

”Paikalle oli saapunut 318 piispaa. Rooman piispa oli korkean ikänsä vuoksi jäänyt pois, mutta hän oli lähettänyt kokoukseen kaksi presbyteeriä, joilla oli valta tehdä päätöksiä Rooman seurakunnan
puolesta. Tuohon aikaan monet olivat runsaasti varustettuja apostolisilla lahjoilla, ja monet kantoivat pyhien apostolien tapaan ruumiissaan Herran Jeesuksen Kristuksen haavoja. Jaakob, Antiokian piispa, kotoisin Mygdonian kaupungista, jota syyrialaiset ja assyrialaiset kutsuvat nimellä Nisibis, oli herättänyt kuolleita ja palauttanut heitä elämään, ja tehnyt monia muita
ihmeitä Theodor kuvailee kokousta lisäksi kuin ”marttyyrien armeijaksi”: Ketä oli poltinraudalla kidutettu niin, että molemmat kädet olivat halvaantuneet, keneltä oli kaivettu silmä päästä, joku oli menettänyt kätensä, siksi, että heitä oli vainottu ja kidutettu Herran Jeesuksen tähden. He olivat maksaneet hintaa uskostaan. (Theodoren kirkkohistoria 1.6)E.G White kirjassa suuri taistelu ottaa esille lukemattomia kristittyjen herätysliikkeitä missä armolahjat kukoistivat.


Voimme lukea menneiden aikojen herätyksistä monista eri lähteistä. Esim. Walesin- tai Azusan herätyksissä Jumala teki valtavia ihmeitä ja tunnustekoja. Monet saivat löytää Jeesuksen elämänsä
Herraksi ja parantua. Näiden herätysten hedelmää ja vaikutusta saamme kokea vielä tänäkin päivänä. Esim. Helluntaiherätyksellä on juurensa Azusan siunauksessa.


Historia kertoo hyvin monista herätyksistä joissa Jumalan teot olivat valtavia ja yliluonnollisia. Monet sairaat parantuivat ja riivatut vapautuivat henkivaltojen kahleista. Ihminen sai voiman elää puhdasta ja pyhää elämää. Suomessakin on ollut kautta aikojen monenlaista Jumalan elävää vaikutusta. Tänäkin päivänä keskellämme Jumala toimii. Olen itsekin saanut kuulla Jumalan puhetta ja kokea Jumalan voimaa monin eri tavoin.Haluamme näiden sanojen myötä siunata sinua raittiiseen ja elävään uskoon: Petri ja Suvi