PROFETOIMISEN ARMOLAHJA, OSA 2.


Paavali kehoittaa anomaan armolahjoista varsinkin profetoimisen lahjaa, 1Kor. 14:1

Suomen sana profeetta johtuu kreikan sanasta profetes (verbistä profemi, puhua edessä, sanoa julki, ennustaa), esiliite pro, edessä, eteen, ennen, edeltä käsin. Laajempi merkitys sanalle profetes on julistaja, puhuja.

Vanhassa Testamentissa profeetallinen henki annettiin yksityisille henkilöille, mutta Uudessa Testamentissa lupaus koskee kaikkia Jumalan omia. Koko uusitestamentillinen seurakunta on profeetallinen. Tämä toteutui helluntaina, kun seurakunta sai Hengen kasteen. Tämä on sitä, mitä Jooel oli ennustanut, Apt. 2:16. 1 Kor. 12:7.

Profeetta on henkilö, jolla on jumalallinen kyky nähdä tulevaisuuteen. Hän voi myös julistaa jumalallisen tahdon esitettyihin kysymyksiin, esim. 1 Sam. 28:6, 1 Kun. 14:2, 22:5,7, 2 Kun. 3:11, 22:13.

Raamatussa käydään suurta kamppailua oikean ja väärän profetoimisen / ennustamisen välillä, esim. Jer 28 Jeremia ja Hananja.

Mooses toivoi, ”jospa koko herran kansa olisi profeettoja”, 4Moos. 11:29.

Profeetan virka ja profetian lahja tulee kuitenkin erottaa toisistaan, sillä niillä on huomattava tasoero

Kuitenkin Uusi Testamentti puhuu uskovista, joilla on erityinen profetian lahja, 1Kor 14:3.


Profetaalinen ihminen:

-”Jeesuksen todistus on profetian henki”, Ilm. 19:10.”Jeesuksen todistajissa on profetoimisen Henki” (92 käännös)

-”Herran neuvo on tunnettu niille, jotka Häntä pelkäävät”, Ps. 25:14

-”Joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä”, 1 Joh 4:16

-”Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvästä varastosta esiin hyvää”, Luuk. 6:45

-”Meillä on Kristuksen mieli”, 2 Kor 2:16

-”Jumalan Poika on tullut ja antanut ymmärryksen tunteaksemme hänet”, 1 Joh. 5:20

-”Nyt me olemme Jumalan lapsia”, 1 Joh.3:1

-”Henkensä kautta, joka teissä asuu”, Room. 8:11

”Teillä on voitelu Pyhältä ja kaikilla teillä on tieto”, 1Joh. 2:20


Miten tulisi suhtautua profetointiin?

-Ei tulisi pitää kiirettä korjata profetiaa, ettemme rikkaruohoja nyhtäessämme, kiskoisi niiden mukana vehnääkin, Matt. 13:29

-Voi olla hyvä tehdä Marian lailla, kätkeä profetian sanat sydämeensä ja tutkistella niitä, Luuk. 2:51

-”Profetoimisemme on vajavaista” inhimillisyytemme tähden, 1 Kor. 13:9. Tunteet, sääli, halu miellyttää yms. voi vaikuttaa profetoimiseen.

-”Henkeä älkää sammuttako”, 1Tess. 5:19

-”Profetoimista älkää väheksykö”, 1Tess. 5:20

-Profetia tulisi koetella selvittämällä sen hyöty. Vahvistaako se sitä mitä Jumala on tekemässä?

-Onko profetia vahvistus sille, mitä Herra on paljastanut jo muulla tavalla?


Profetoimisen tarkoitus:

-Profetia tuo kunniaa Jumalalle ja Jeesukselle, Ilm. 19:10

-Profetia rakentaa, kehoittaa (voi sisältää varoituksen) ja lohduttaa, 1 Kor 14:3

-Profetia toimii merkkinä epäuskoisille, jotta he tulisivat vakuuttuneiksi, 1 Kor 14:24, 25

-Profetia ei ole Raamatun vastine. Profetia on tietty sanoma tietylle seurakunnalle tiettynä aikana tietyn henkilön kautta. Raamatun profetiat on tarkoitettu kaikille kristityille kaikkialla kaikkina aikoina. Tässä on ero.

-Profetia on myönteinen armolahja seurakunnan rakentamiseksi. 1 Kor 14:3.

-Tätä armolahjaa voidaan käyttää myös ennustamiseen, mutta silloin on oltava tarkkana, 5 Moos. 18:20-22.

-Vaikka profetia voidaan antaa varoitukseksi, se ei välttämättä ole peruuttamaton, Jer 18:7-8


Profetian käyttö:

* Profetian käyttämisessä hallitsevana motiivina tulee olla rakkaus, 1 Kor 14:1

* Profetoimisen lahjaa tulee tavoitella innokkaasti, 1Kor 14:1, 39

* Profetian yliluonnollinen ilmoitus voi tulla Raamatun tutkimisen, näkyjen, unien, hurmoksen, korvin kuultavan äänen tai jopa enkeli-ilmestyksen kautta, Apt 18:9, 22:17, Matt 2:13* Profeetalliset sanat tai näyt tulevat todennäköisimmin esiin rukouksen tai palvonnan ilmapiirissä, Apt 13:2

* Profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset, 1 Kor 14:32

* Tulee käyttää uskon määrän mukaan, Room. 12:6

* Pään häpäiseminen, pää peitettynä tai ilman, 1 Kor 11:4-5

* Profetointi on alistettava seurakunnan arvosteltavaksi, 1 Tess. 5:20

* Profetoimista ei tule halveksua, 1 Tess 5:19-21.

* Paavalin mukaan profetoivalla on täysi tajullinen itsehallinta, siinä ei jouduta pois minätietoisuudesta, 1 Kor 14:32. (Vrt unissasaarnaaminen)


Keskusteltavaksi:

1. Mitä tarkoittaa: ”Heidän hedelmistään te tunnette heidät” ?

2. Mitä merkitsee profetoimisen ”taakka”?

3 Jos Pyhä Henki ”korostaa” jotakin raamatun jaetta, onko se profetiaa?

4. Ajatukset, tunteet ja vaikutelmat, toimiiko Pyhä Henki profeetallisesti sielun alueella?

5. Ulkoiset, kuultavat ja nähtävät asiat, voivatko ne muuttua profetiaksi?

6. Voiko profetoimisella pyrkiä hallitsemaan toisia?

7. Miten tulisi suhtautua ns. johdatuksellisiin profetioihin, esim. aviopuolison,

asuinpaikan tai asunnon valintaan?

8.”Näin sanoo Herra”- profetiat?

9.”Jos seurakunta ei tee parannusta, ei Herra siunaa”, profetiat?

10. Onko profetioiden vähyys oire siitä, ettei Raamatun ohjeita ole noudatettu?

11. Miten tietää profetian olevan rakennukseksi?

12. Miten syntyy profetian ilmenemistä ja menestymistä edistävä ilmapiiri ?

13. Minkälaisia vaaroja voi aiheutta profetointi, jos se sisältää ennustamista?Limingassa 21.02.2019, Voitto Oinonen