Room 12 luvun armolahjat ja armoitukset

j. 7 jos virka/palvelutehtävä, kreikaksi diakonia, tarkoittaa jokaista palvelutehtävää seurakuntaruumiissa. Ilman Herran antamia armoituksia emme kykene tekemään hengellistä työtä. Pitäköön virastaan/palvelutehtävästään vaarin tarkoittaa, että palvelkoon kukin sen ymmärryksen ja voiman mukaan mitä Herra Henkensä kautta vaikuttaa.

Seurakuntaelämässä tulisi antaa tunnustusta ja rakkaudellisesti ja kannustavasti suhtautua niihin, jotka palvelevat monenlaisissa tehtävissä.

Sanan opettaminen on Raamatun mukaan myös armolahja. Sanan opetusta tulisi hoitaa uskollisena Raamatun sanalle, ei korvasyyhyyn, vaan totuudellisesti rakkaudesta Jumalaa ja ihmisiä kohtaan. Sanan opettaminen armolahjan kautta on myös kyky opettaa oikeita asioita oikeaan aikaan erilaisiin uskonelämän kasvuvaiheisiin. Siksi sananopettaja tarvitsee hengellisten asioiden avautumista ja valvomista itseään ja opetustaan varten.

Kehoittaminen on myös armolahja kun kehoittaja saa kehoituksen Jumalalta ja jakaa sen niille joille se on tarkoitettu. Kehoittamisen armolahja on sellainen, jossa kehoitus tulee juuri ajallaan oikeaan aikaan ja paikkaan.

Kehoittamisen armolahja toimii moninaisesti, sillä se voi olla kannustava, rohkaiseva, oikeaan ohjaava ja lohduttava, mutta myös varoittava ja kutsu muutokseen. Kehoittaminen voi muistuttaa rukousta tai profetoimista.

Antaminenkin on armolaahja. Tässä on kysymys sellaisesta lahjasta, jossa Pyhän Hengen johtamana on antaa oikealle ihmiselle sellaisen lahjan, jonka hän tarvitsee. Omastaan antaminen kuuluu jokaiselle uskovalle, mutta tässä on kysymys erityisestä Jumalan johdatuksesta. Antamisen armolahja toimii yliluonnollisesti silloin, kun apu menee oikeanlaisena oikeaan aikaan vastaanottajalle.


Johtaminen

j. 8 kreikan kielen sana johtaja, proistemi, joka tarkoittaa johtamista eikä johtajaa. Seurakunnan johtaminen on armolahja ja se kuuluu seurakunnan vanhimmille. Ei Herroina halliten vaan ollen laumalle esikuvina, tarkoittaen hyvää oman elämän esimerkkiä.

Laupeuden harjoittaminenkin on armolahja Raamatun mukaan. Armolahja toimii silloin kun uskova Pyhän Hengen kautta saa ymmärryksen siitä miten ja kenelle laupeutta tulee osoittaa. Tämäkin armolahja toimii rakkauden ja totuuden mukaan niin, että seurakunta tulisi huollettua ja hoidettua hengellisesti ja ainellisesti kaikin tavoin. Tämä on suuri haaste, jotta lopun aikanakin seurakunta ennallistuisi toimimaan kuten alkuseurakunnassa.


Keskusteltavaksi:

1. Oletko pitänyt edellä mainittuja armolahjoina?

2. Mikä näistä on mielestäsi helpoin ja mikä vaikein toteuttaa?

3. Ilmeneekö näitä armolahjoja mielestäsi miten paljon nykyseurannassa?

4. Kerro joku esimerkki

26.5.2019 Voitto Oinonen