Sairaitten parantamisen lahjat

”Toinen taas parantamisen armolahjat samassa Hengessä” 1 Kor. 12:9

1. Parantaminen on lähtöisin Jumalasta, 2 Moos. 15:26

2. Saadaan Jeesuksen Kristuksen sovintotyön kautta, Jes. 53:4, Matt. 8:16,17, 1 Piet. 2:24

3. Parantaminen luetaan voimatekojen joukkoon, 1 Kor. 12 luvussa

4. Parantamisen armolahja toimii usein yhdessä tiedonsanojen kanssa

5. Jeesus paransi Isän osoittamalla tavalla, Joh 5:19


Parantamisen tarkoitus:

1. Vaikuttamaan osaltaan tervehtymis- ja eheytymisprosessiin

2. Vähentämään kärsimystä ja kipua

3. Puhdistamaan sielunelämää

4. Vapauttamaan tunteet

5. Rakentamaan uskovia Pyhän Hengen kautta tapahtuvassa palvelutyössä

6. Olemaan merkkinä Jumalan valtakunnan vaikutuksesta epäuskoisessa maailmassa

7. Tuomaan kunniaan Jumalalle


Parantaminen on hengellistä sodankäyntiä:

1. Sairaus on selvästi Paholaisen aluetta, Apt. 10:38, vaikka Jumalan sallimaa, Job 1:6, 6:4

2. Se, joka toimii parantamisen alueella, huomaa joutuneensa hengellisiin taisteluihin

3. Vihollinen hyökkää ennen parantamispalvelua, sen aikana ja sen jälkeen


Keskusteltavaksi:

1. Parantamisen armolahjojen ja lääketieteen kautta tapahtuvien parantamisten suhde?

2. ”Ojenna kätesi, niin että sairaat paranevat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun Pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta,” Apt. 4:30. Mitä se tarkoittaa ?