Uskon armolahja

”Toinen saa uskon samassa Hengessä...” 1Kor. 12:9

Uskon armolahja on Jumalan Hengen vaikutuksesta saatu yliluonnollinen varmuus, toimia tilanteessa, joka nousee yli ihmisen luonnollisen ymmärryksen. Se on luottamusta, että Jumala aikoo toimia sanoin ja teoin ko. asiassa. Ihmeitä tekevät sanat käsittävät luomisen ja tuhoamisen, siunauksen tai kirouksen, poiston tai muutoksen.

Uskon armolahja on sekä vastustamaton tieto Jumalan puuttumisesta asioihin ja valta Pyhän Hengen voiman avulla saada aikaan hänen toimintansa.


Uudessa Testamentissa on neljänlaista uskoa:

1. Uskontunnustuksen uskoa- opinkappaleet, jotka tunnustamme uskovamme. ”Uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu.” Juud. 3. Myös Ef. 4:13, 1 Tim.6:20-21.

2. Uskoa, joka on perusluottamusta. Tämä on uskovalla, joka turvaa Jumalaan pelastuakseen. Joh. 3:16, Ef.2:8, Hebr. 11:1-4,6

3. Uskoa, joka on Hengen hedelmä, Gal. 5:22

4. Uskoa, joka on Hengen armolahja, Matt. 17:20, 21:21

Meillä voi olla uskon armolahja ilman uskon hedelmää tai uskon hedelmä ilman uskon armolahjaa.

Meillä ei voi olla uskon hedelmää/ uskon armolahja ilman pelastavaa uskoa, jota ei saa koskaan erottaa terveestä opista


Uskon armolahja Raamatussa:

1. Iisak siunasi Jaakobin. ”Jumala antakoon sinulle taivaan kastetta ja maan rehevyyttä, viljaa ja viiniä runsain määrin” 1 Moos.27:28, Hebr. 11:20-21.

2. Uskon armolahja varjeluksen saamiseksi vaarallisissa tilanteissa, Dan. 6:24, Mark. 1:14, Apt. 28:5, Mark.. 16:18

3. Yliluonnollinen huolenpito nälänhädässä ja paastossa, 1Kun.17:17:4,6, Matt. 4:4

4. Suvun perustaminen yli-ikäisenä, Room. 4:20

5. Moraalirikkomuksiin syyllistyneiden palauttaminen, 1Kor. 5:4,5

6. Amalekilaisten voittaminen Refidimissä, 2 Moos.17:11

7. Taloudellisten ongelmien ratkaisu, 2 Kun. 4:3,4

8. Kuolleiden herättäminen, Joh. 11:43

9. Kiroaminen, viikunapuun tapaus, Matt. 21:19, Ananias ja Safiira, Apt. 5:9,10


Keskusteltavaksi:

1. Miten uskon armolahja on toiminut sinun kohdallasi?

2. Miten erottaa uskon armolahjan muusta uskon toiminnasta?