Jumalan armoa ja rauhaa


Luukkaan evankeliumin 24. luvussa jakeissa 46-47 luemme: ”Ja hän sanoi heille :” Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista”

Mikä on kristinuskon, evankeliumin, hyvien uutisten keskeisin ja tärkein sanoma koko maailmalle. Vastaus löytyy tekstistämme. Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden.

Ennen kaikkea ilmoitettava, tiettäväksi tehtävä, ehdottomana keskipisteenä oleva sanoma, on sanoma Kristuksesta ja Hänen lunastuskuolemastaan. Se on niin suuri ja tärkeä asia, että jopa kaikkea Raamatun ilmoitusta tulisi selittää tästä Uuden Testamentin pelastussanomasta käsin. Miksi?

Jeesuksen Kristuksen kuolema on ainutlaatuinen, se on sovituskuolema. Toista samanlaista ei ole. Meidän tulee selvästi ymmärtää, ettei Jeesuksen uhrikuolemalla ole vertauskohtaa koko ihmiskunnan historiassa, sillä Hänen sovituskuolemansa ääretön arvo perustuu Hänen jumaluuteensa.

Raamattu todistaa monissa yhteyksissä, että Jeesus on Jumalan Poika ja on Jumala. Se myös kertoo, että Jeesus oli keskeisesti mukana jo maailman luomisessa. Johannes kirjoittaa evankeliuminsa alussa: ”Kaikki on saanut syntynsä Hänen kauttaan ja ilman Häntä ei ole syntynyt mitään mikä syntynyt on”.

Paavali kirjoittaa samasta aiheesta Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeissa 14-17 ”Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen, ja Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä Hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja Hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa..”

Paavalin mukaan maailman luominen on tapahtunut Jeesuksen kautta. Maailman lunastus on tapahtunut Jeesuksen kautta ja kaiken voimassa pysyminen, on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. On paras tunnustaa: kukaan muu kuin Jumala ei voi saada sellaista aikaan.

On hyvä tietää luomisesta, mutta vielä paljon enemmän sovituksesta meidän syntiemme ja syyllisyytemme tähden. Joku on sanonut: mitä ruoka on ruumiille, sitä sovituksen sana on sielulle. Ruokaahan me nautimme joka päivä.

Paavali kirjoitti korinttolaisille tärkeysjärjestyksestä: ”Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myös olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni sellaisena , kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan. Ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan”.

Paavali siis teki ennen kaikkea tiedoksi Kristuksen sovitustyötä ja ylösnousemusta vakuuttaen samalla: ottamalla tämän evankeliumin vastaan ja siinä pysymällä korinttolaiset pelastuisivat.

Meidänkään ei tarvitse Kristuksen sovintokuolemaan lisätä mitään, ainoastaan ottaa uskossa vastaan ja pysyä siinä.

Raamattu todistaa, että Jeesuksen kertakaikkinen kuolema riitti ja riittää sovittamaan koko maailman synnit. ”Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman syntien ” ,1 Joh. 2:2

Hebr. 7:25 sanotaan ”Hän voi täydellisesti pelastaa ne , jotka Hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat…”10:14 ”tehnyt yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään”

Näin Raamattu todistaa Jeesuksen uhrikuoleman merkityksestä. Olemmeko päässeet omistamaan uskossa tämän myös omalle kohdallemme? Voimmeko uskoa, että evankeliumi koskee myös meitä? Raamattu sanoo: Ei yksikään, joka Häneen uskoo, joudu kadotukseen vaan, hänellä on iankaikkinen elämä. Jumalan Sana ei voi raueta tyhjiin.

Jumalan Henki, Pyhä Henki, haluaa kirkastaa meille Jeesusta Kristusta sovituksen kaikessa täyteydessä, avata Sanan, niin että voimme ymmärtää ja uskoa sen.

Hänen armonsa ja siunauksensa annetaan sulasta armosta. Ristin voima aukeaa, kun Pyhä Henki saa vaikuttaa synnintuntoa ja armon ikävää.

Jeesuksen Kristuksen ristin sovitus on uskomme keskeisin asia. Jos emme ole oikeassa tässä kohdin, ei merkitse paljoakaan, mitä ajattelemme muissa.

Golgatan risti on kaikkien aikojen käännekohta. Se on suurimman rakkauden kohokohta, se on kaiken pelastuksen lähtökohta. Jeesuksen ristinkuolemalla Jumala sai aikaan jotain sellaista, jonka merkitys mittasuhteiltaan on suorastaan valtava.

Jeesuksen oli maksettava korkea hinta ihmisen vapauttamiseksi synnin, kuoleman ja Perkeleen vallasta. Hänen oli samaistuttava kaikkiin ihmisiin, jotka syntiensä tähden olivat vetäneet kirouksen päälleen. Hänen oli kuoltava syntisten puolesta. Raamattu todistaa, että Jeesus on tullut kiroukseksi meidän puolestamme, Hän on tullut tähtemme vikapääksi Jumalan vihaan. Hänet tehtiin synniksi puolestamme. Kuin Jeesus sanoisi, minä tein synnit, jotka kaikki ihmiset ovat tehneet.

Muistakaamme, että kaiken sovitukseen liittyvän Jeesus teki pyhänä ja puhtaana, täysin viattomana Jumalan Poikana. Sijaissovittajana Hän otti päälleen meidän syntimme ja myös sairautemme.

Hänen puhdas ja tahraton elämänsä ei riittänyt, ei Hänen moraalisesti korkeat opetuksensa voineet vapauttaa meitä synnin vallasta. Tarvittiin, että Jumalan Poika antautui ristin kuolemaan, ja että Hän vuodatti verensä meidän tähtemme. Mutta se riitti ja tulee riittämään syntisten pelastukseksi.

Saamme tänään käydä rohkeasti armoistuimen tykö ja niin kuin Hebrelaiskirje sanoo –uskalluksella. Jumalalla on todella paljon anteeksiantamusta ja Hän on uskomattoman pitkämielinen rakkaudessaan. Älkäämme kuitenkaan ylenkatsoko Hänen hyvyyttään ja rakkauttaan, niin ettei Hänen armotarjouksensa meille kelpaa. Se olisi meille kohtalokas virhe, jopa iankaikkinen onnettomuus.

Room. 2:5 Paavali kirjoittaa ” kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa, vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi” Älköön niin olko sinun kohdallasi. Mikäli et ole vielä uskossa Herraan Jeesukseen, kehotan: Laske aseesi ja antaudu Hänelle. Hyvä on mennä kirkkoon kuulemaan evankeliumia, rukoilemaan ja etsimään Herraa, että nämä elämää suuremmat asiat voisivat selvitä. Ja että voisit aina uudistuvan anteeksiantamuksen kautta iloita, kokea rauhaa Jeesuksessa ja elää puhtaalla omallatunnolla.

Voitto Oinonen