Vie venhe syvälle, Luuk. 4:1-10


Jeesus puhuttelee usein ihmisiä heidän ollessaan työssä. Kuten tiedämme, Pietari oli ammatiltaan kalastaja. Tässä tekstissämme Jeesus käyttää Pietarin työpaikkaa, venettä,
saarnatuolinaan. Emme tiedä mitä Jeesus tuolloin opetti. Huomio kiintyy ihmeeseen, joka opetuksen jälkeen tapahtui. Vene ja verkko olivat samat kuin tavallisesti, mutta menetelmä oli toinen. Jeesus käytti heidän tuttuja välineitään tehdessään ihmeen. Jumala soveltaa niitä keinoja, joita meillä on.

Simon Pietari oli kalastuskunnan johtaja, siksi Jeesus puhutteli ensin häntä, mutta antoi sitten kehotuksen heille kaikille. ”Vie venhe syvälle ja heittäkää verkkonne apajalle". Varmaan rannalla seisova kansanjoukko kuuli mitä Jeesus sanoi Pietarille.

Monille heistä kalastuksen harjoittaminen oli tuttua. Arvellaan että tuohon aikaan Genesaretin järvellä on saattanut olla jopa 4000 kalastusvenettä. Ammatin harjoittajia oli kansanjoukossa suuri joukko, jotka tunsivat kalastamisen salat. Jeesus oli sanonut, Pietarin oli vielä heitettävä verkot veteen. Miten kansa reagoisi, jos hän laskisi verkot veteen kirkkaassa auringon paisteessa, kalat ovat silloin ties missä, ei onnistu ja vielä syvälle, ei tule mitään. Tavallisestihan tuohon aikaan kalastettiin yöllä.

Isossa Raamatun tietosanakirjassa kerrotaan tuon ajan verkkokalastuksesta, että se oli
yhteistyötä. Kalastuskuntaan kuului useita miehiä, jotka olivat taitavia työssään ja tiesivät mitä tekivät. N. 200 m pitkä verkko laskettiin kaaressa lämpimän lähteen ympärille, joita oli järvessä ja joissa kalat mielellään oleskelivat. Ne peloteltiin sitten verkkoon pitämällä kovaa ääntä verkon keskellä. Kun kalat olivat uineet verkkoon, ne vedettiin veneeseen.

Nyt Jeesus käskee laskemaan verkot syvään veteen vieläpä keskellä kirkasta päivää. Pietarintunteet ja ammattiylpeys sai varmaan melkoisen kolauksen. Hänkö ei tietäisi mistä kalaa saa, jos sitä nyt yleensä kukaan saa niin se on hän. Järki sanoi, ettei kannata. Hänhän oli sentään asiantuntija tällä alalla. Mitä puuseppä ja rakentaja tietäisi kalastuksesta?

Mutta Pietari totteli häntä. Hän tunsi sen velvollisuudekseen, vaikka siinä hänen mielestään ei ollut mitään järkeä. Ehkä Pietarilla oli tuoreessa muistissa, kuinka Jeesus oli parantanut hänen anoppinsa kovasta kuumeesta. Parantuminen oli tapahtunut yhtäkkiä niin että anoppi oli heti palvellut heitä. Seuratessaan Jeesusta oli Pietari nähnyt paljon muitakin ihmeitä, voimallisia tekoja. Hän kutsui Jeesusta Mestariksi. Nyt hän ei voinut muuta kuin totella. Kuuliaisuus tuotti mahtavan tuloksen kuten kuulimme tekstistämme. Kaksi venettä täyttyi kaloista, niin että ne olivat uppoamaisillaan.

Pietari koki suunnattoman arvottomuuden ja syntisyyden. Jeesuksen persoona sai hänet tuntemaan itsensä epävarmaksi: mitä tässä oikein tapahtui, kuka onkaan Hän, joka sai tämän aikaan. Jeesuksen jumaluuden kohtaaminen, Hänen puhtautensa ja pyhyytensä, sai Pietarin tuntemaan syvästi mikä hän itse on miehiään. Jotain samaa tapahtui myös hänen kalastuskumppaneilleen Jaakobille ja Johannekselle, hämmästys valtasi heidätkin.

Mutta Jeesus sanoi Pietarille: ”Älä pelkää tästedes sinä saat saaliiksi ihmisiä..” Niin kuin olet saanut saaliiksi kaloja, tulee sinusta nyt ihmisten kalastaja, sielujen voittaja. Jeesus tiesi helluntaipäivän tulevan, jolloin 3000 kääntyisi Pietarin saarnatessa Pyhän Hengen voimassa. Mutta voidakseen suorittaa tehtävänsä ihmisten kalastajana, hänen oli ensin käytävä läpi kova koulu ja kehittyä Jeesuksen henkilökohtaisessa kasvatuksessa.

Saalis käytettiin hyödyksi, perattiin, osa käytettiin perheitten ruuaksi, osa myytiin. Ehkäpä velat maksettiin ja jäi vielä hyvä pohjakassa. Opetuslapset olivat saaneet arvokkaan opetuksen siitä, että Jeesus pitäisi huolta heistä ja heidän perheistään. Kaiken kaikkiaan tämä tapahtuma vaikutti sen, että nämä kolme opetuslasta jättivät kaikki ja seurasivat Jeesusta. Se että, oli jotain jätettävää, osoittaa, että he eivät olleet nyt kovin köyhiä.

Mekin olemme kuin kalastajia elämän merellä. Meillä on perinnäinen taipumus etsiä ja löytää kaavamaisia ratkaisuja elämässämme, kuten Pietari omassa ammatissaan. Nyt on hyvä kalailma, verkot pesty, hyvät kalapaikat tiedossa, nyt varmaan onnistuu. Silloin kun asiat tuntuvat järkeviltä, yleisesti hyväksytyiltä, voimme yhtyä ratkaisumalleihin ja tehdä niiden mukaan. Se tuntuu turvalliselta. Olemme jotenkin ahtaita myös uskonelämässämme, arvioimme asioita oman katsantokantamme kannalta ja kuinka muutoin se voisi ollakaan, onhan se osa meitä. Pahinta kuitenkin on, että teemme Jumalasta vain oman elämänpiirimme Jumalan. Niin kuin Jumala ei voisi toimia toisinkin. Vaatii nöyryyttä kuunnella, mitä Herra haluaisi sanoa meille ja varsinkin kun on kyse tottelemisesta. Mutta seuratkaamme Pietaria, jolle Jeesus sanoi: Vie venhe syvälle.

Venheen syvälle vieminen ja suuren saaliin saaminen ei ollut ainutkertainen tapahtuma,
jossa Pietarin usko kasvoi ja syveni, vaan jatkoa seurasi Jumalan koulussa, kunnes lopputentti koitti.
Pietari ei ollut ainoastaan kalastuskuntansa johtohahmo, vaan hän oli myös apostolien esimies. Pietari oli avomielinen ja arkailematon ja niinpä hän toimi usein opetuslapsijoukon suuna. Monet ovat havainneet Pietaria tutkiessaan itsessään samoja inhimillisiä piirteitä kuten esim. nopean ihastumisen, taipumuksen kerskailuun, alttiuden hairahtumiseen, kieltämiseen ja kyvyn itkemiseen. Historioitsija Josefuksen antaman luonnekuvauksen mukaan Pietari oli tyypillinen galilealainen.

Miten Pietarista sitten tuli ihmisten kalastaja, miten hänen elämäänsä syvennettiin?Monenlaisten kokemusten kautta. Tässä muutamia: Myrskyävä järvi, Jeesus kävelee veden päällä. Pietari pyytää Jeesukselta, että hänkin voisi kävellä aalloilla. Pietari astuu ulos venheestä ja kävelee Jeesusta kohti, mutta nähdessään kuinka tuuli hän alkoi vajota ja huusi Herra auta minua. Jeesus ojensi kätensä ja tarttui häneen ja nuhteli Pietaria: sinä vähäuskoinen miksi epäilit. Kun he astuivat venheeseen, asettui tuuli.

Jeesuksen kysymykseen kenenkä te sanotte minun olevan Pietari vastaa: Sinä olet Kristus elävän Jumalan Poika. Se oli tärkeä tunnustus, josta seurasi suuria lupauksia Pietarille. Matt. 16:16-19 Mutta kun Jeesus alkoi ilmoittaa kärsimisestään ja kuolemastaan Pietarilla oli toinen ääni kellossa. Pietari otti Jeesuksen erilleen ja alkoi nuhdella häntä: ”Älköön se sinulle tapahtuko”. Silloin Jeesus sanoi Pietarin olevan suorastaan saatanan asialla.

Jeesuksen pestessä opetuslasten jalkoja Pietari esteli, mutta kohta pyysi, että Jeesus
pesisi myös kädet ja pään.
Sitten oli kirkastusvuorikokemus, ja Jairuksen tyttären kuolleista herättäminen, joissa Pietari oli mukana yhdessä Jaakobin ja Johanneksen kanssa.

Kiirastorstai-iltana Jeesus sanoi, että kaikki opetuslapset loukkaantuisivat häneen sinä yönä. Mitä Pietari siihen sanoi: ”Vaikka kaikki muut loukkaantuisivat, en kuitenkaan minä. Vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, en minä sinua kiellä”. Matt. 26:31-35. Melkoista urheutta hän osoittikin sivaltaessaan miekalla ylimmäisen papin palvelijan korvan.

Mutta kuinka kävikään? Ylimmäisen papin pihassa hiilivalkealla Pietari sadattelee ja vannoo,ettei tunne Jeesusta ollenkaan. Pietari kieltää karkeasti kolme kertaa mestarinsa. Kun Jeesus katsoo Pietariin, huomaa Pietari tehneensä suuren rikkomuksen. Koko hänen maailmansa romahti. Raamattu kertoo, että hän meni pois ja itki katkerasti. Nyt vietiin Pietarin vene syvälle itsetuntemuksen helvettiin. Uskonpa että nuo päivät ja yöt kiirastorstain ja pääsiäisen välillä olivat Pietarille ja muille opetuslapsille heidän elämänsä vaikeimmat.

Mennään sitten Jeesuksen ylösnousemisen jälkeiseen aikaa. Jeesus oli ilmestynyt yhteensä noin 500:lle, mutta oli sitten taas kadonnut. Huomion arvoista on se, että haudalla käyneet naiset olivat nähneet enkelin hautakammiossa, joka oli sanonut, että tulisi kertoa opetuslapsille ja Pietarille Jeesuksen ylösnousemisesta. Miksi Pietarille erikseen, siksi että, hän oli eniten sen tarpeessa.

Tapaamme Pietarin uudelleen Johanneksen evankeliumin 21. luvussa. ”Me menemme kalaan”, sanoi Pietari. Huomion arvoista on, että kieltäjä Pietari ja epäilijä Tuomas ovat nyt yhdessä. Varmaan he kokivat jonkinlaista särkyneisyyttä, joka heitä yhdisti toisiinsa.

Varmaan Pietarilla oli epävarmuus ja levottomuus, miten kaikki tulisi menemään tulevina
aikoina? Oli kulunut viikkoja ja miten sen ylösnousemuksen laita olikaan? Nyt tarvittiin toimintaa. Mutta ei edes kalaonni ollut myötäinen. Aavistamme Pietarin mieltä painaneen masennuksen, joka varmaan lähenteli lohduttomuutta.
Juuri silloin kuului rannalta: lapset, onko teillä mitään syötävää? Asiat kehittyivät nopeasti. Taas suuri kalansaalis, jonka tulkitaan liittyvän erityisesti lähetyskäskyyn. Siihen aikaan tunnettiin 153 kalalajia, evankeliumi kaikille kansoille.

Se on Herra. Jeesuksen kohtaaminen täytti Pietarin ilolla ja voimalla. Nyt Hän oli lopullisesti varma Herrasta, vaikka kokikin pyhää pelkoa hänen seurassaan. Hiilivalkea, muistiko Pietari hiilivalkean? Lavastus oli täydellinen. Emme tiedä mistä Jeesus oli saanut kalan ja mistä tulen, mistä vaatteet. Sopinee kysyä, että onko Hänelle, joka kykenee nousemaan ylös kuolleista, sellaiset asiat olla ongelmia?

Seurasi kolme kysymystä Pietarille ja Jeesus sai kolme vastausta. Nyt vihdoinkin Pietari oli valmis ottamaan vastaan mitä tuleman piti ilman ehtoja. Hän tulisi täyttymään toisten n. 120 kanssa Pyhällä Hengellä helluntaipäivänä, ja silloin suuri kalansaalis olisi tulossa, 3000 pelastunutta. Ylösnousemisensa jälkeen Jeesus halusi aterioida ystäviensä kanssa. Niin nytkin, kun tämän luettuasi rukoilet.


17.04.2023 Voitto Oinonen