PROFEETALLISET IHMISET
(Mukaelma Jeremiah Johnsonin opetuksesta)
Profetaaliset ihmiset ovat niitä, jotka kohtaavat uskonnollisen kontrollin. He ovat seurakuntien vartijoita epäraamatullisia vaikutuksia vastaan, jotka rajoittavat Pyhän Hengen toimintaa ja hengellistä kasvua ja terveyttä. Todellisen profeetallisuuden tuntee siitä, että se luo vastakkainasettelua kirkkorakenteita vastaan, jotka ovat vanhentuneet vastaamaan ajan haasteisiin ja ovat suurin este Jumalan Hengelle.

Rakkaudessa ja totuudessa vaeltaminen on tässä avainasemassa. Heillä on taakka ihmisten elämästä. Profeetalliset ihmiset ovat herkkiä henkiselle ja hengelliselle ilmapiirille. He samaistuvat herkästi ja syvällisesti ihmisten elämään. He huomaavat ja käyvät läpi asioita, jotka eivät ole selviä suurimmalle osalle ihmisistä. He ovat erämaakoulutettuja.

Monilla profeetallisilla ihmisillä on vaikeuksia nauraa ja löytää ajanvietettä. Heillä oli jo lapsuudessaan tunne siitä, että heidän edessään olisi monia elämän vaikeuksia. He kohtaavatkin jatkuvia ristiriitoja, jotka ovat välttämättömiä heidän luonteensa muuttumiseen. He ovat liian vakavia. Kuitenkin he ovat Sanan valossa edelläkävijöitä ja suunnan näyttäjiä kadonneelle ja kuolevalle sukupolvelle.

He joutuvat kantamaan Herran taakkaa tuodakseen esiin sanoman Jumalalta kunakin aikana ympärillä elävälle ihmisryhmälle. He ovat edelläkävijöitä. He ovat epätahdissa ympärillään olevien kanssa. He kantavat syviä kysymyksiä elämästä ja pyrkivä niihin vastaamaan Hengen antamalla viisaudella. He auttavat seurakuntaa näkemään ja valmistautumaan tulevaan. Todellisuudessa he elävät aikaansa edellä ja heitä vaivaa jatkuva turhautuminen siitä, etteivät saa vastakaikua sanomalleen.

He ovat usein hylättyjä. He voivat vaikuttaa puolustelevilta, vaikka ovat varustautuneet jo etukäteen odotettuun kuulijoiden loukkaantumiseen. Jos profeetalliset ihmiset eivät saa apua hylkäämisestään, heistä voi tulla katkeria ja vetäytyviä. He joutuvat erämaahan ja heidän on vaikea selvitä kokemastaan hylkäämisestä, vaikka se kuuluu heidän koulutukseensa. He eivät ole pystyneet solmimaan rauhaa kutsumuksensa ja sen seurausten kanssa.

Heillä voi olla harvinaisia kokemuksia. Toiset ihmiset voivat pitää outona heidän uniaan, näkyjään, enkelien esiintymisiä, demonisia hyökkäyksiä ja syviä hengellisiä oivalluksia. Heidän taipumuksensa on elää jatkuvasti taivaallisissa maailmoissa välittämättä maallisia ulottuvuuksista. Se voi maksaa heille ystävyyssuhteita, joita he tarvitsivat ollakseen normaalissa elämässä kiinni. Heidän olisi hyvä olla yhteydessä johonkin raamattuun pitäytyvään hengelliseen yhteisöön. He tarvitsevat samankaltaista profeetallista isyyttä ja äitiyttä, että voisivat pysyä Jumalan sanassa.

Tietoisuuden puutokset. Heillä voi olla tavallisuudesta poikkeavaa, outoa, erilaista käyttäytymistä ja toimintaa. He eivät toimi vallitsevien normien ja yhteisön käyttäytymistapojen mukaan, vaan toimivat oman itsemääräämisoikeutensa mukaan. Heidän olisi hyvä hyväksyä terveellistä neuvontaa ja vastuuvelvollisuutta toisia ihmisiä kohtaan. He harvoin ymmärtävät itseään ennen kuin kasvavat kypsyyteen ja heidän persoonallisuutensa paranee monista hylkäämisistä. He eivät toimi käyttäytymistapojen mukaan vaan toimivat itsenäisesti, koska he eivät ajattele, tunne tai toimi kuten muut ihmiset. Hylkäämiset vaikuttavat alitajuisesti heidän elämäänsä.

Lapsena heistä monesta tuli perheen syntipukki ja heitä pilkattiin ja kiusattiin heidän erilaisuutensa tähden. He alkoivat kehittää itsesuojelua, joka perustuu muita koskeviin tuomioihin ja haavoittavaisuuteen. Jumalallinen sanoma kasvaa ja kehittyy heissä itsessään ja heidän kauttaan. Uusi Testamentti puhuu profeetan ja profetoimisen lahjasta. Edellä mainittu kuvaus antaa ymmärrystä profeetallisen ihmisen kehityskaaresta ja heidän erityislaatuisesta kutsumuksestaan ja tehtävästään.

Profetoimista älkää halveksuko, vaan pitäkää se mikä hyvä on. Heitä tarvitaan kipeästi tämän päivän seurakunnissa. He ovat tärkeitä Jumalan palvelijoita.