Voima korkeudesta Luuk.24:45-49

Pääsiäisen ja helluntain välinen aika oli Jeesuksen opetuslapsille vaikeaa aikaa.

Ennen helluntaita opetuslapsilla oli ”sielun pimeä yö”. Jeesus oli sanonut heille: ”en jätä teitä orvoiksi”. Opetuslapset kokivat silti paljon epävarmuutta ja pelkoa siitä miten heidän käy. Siksi he pysyttelivät suljettujen ovien takana. Sentähden Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen ylösnousemisensa jälkeen, rohkaisten heitä uskomaan ja luottamaan. Ne Jeesuksen sanat ”Älkää lähtekö Jerusalemista, ennenkuin teidän päällenne vuodatetaan voima korkeudesta” antoivat heille luottamusta odottaa lupauksen täyttymistä.

Luin kirjasen, Charles Finney: ”Voima korkeudesta.”

Kirja kertoo kuinka opetuslapset saivat helluntaina voimallisen Pyhän Hengen kasteen. Finneyn mukaan Hengellä täyttyneet saivat silloin valtavasti Jumalan armoa elämäänsä ja tehtäväänsä. Kaste Pyhässä Hengessä toi mukanaan erilaisia armon vaikutuksia:

voiman elää pyhää elämää,

voiman uhrautuvaan elämään,

voiman kantaa omaa ristiään,

voiman suureen nöyryyteen,

voiman julistaa evankeliumia innokkaasti ja rakkaudellisesti,

voiman elävään uskoon,

voiman tehdä ihmeitä,

voiman tuntemattomien totuuksian avaamiseen,

voiman moraaliseen rohkeuteen,

voiman elävöittää ja tehostaa evankeliumia,

voiman herättää ihmisten mielissä kiinnostusta pelastusta kostaan.

Nämä asiat olivat Finneyn mukaan oleellisia asioita menestyksen saavuttamiseksi evankeliumin työssä. Se oli sitä, että Jumala puhui voiman saaneitten kautta. Se voima oli salaperäinen todellisuus, joka ilmeni mitä yllättävimmälla tavalla. Voima korkeudesta teki jopa yhden lauseen, sanan, eleen tai ilmeen voimalliseksi välittää tätä voimaa. Se oli voimaa korkeudesta, jonka Jeesus oli luvannut ja joka nyt toteutui.

Kokosi Voitto