Vertaus: Leski ja väärämielinen tuomari Luuk. 18: 1-8


Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä piitannut ihmisistä.


Raamattu kertoo, että kuningas Joosafat valitsi Israelille tuomarit ja varoitti heitä: 2 Aik. 19:6-7 ”Harkitkaa tarkoin, mitä teette, sillä te ette ole vastuussa ihmisille , vaan Jumalalle. Pelätkää Herraa ja olkaa työssänne tunnollisia, sillä Herra meidän Jumalamme, ei suvaitse vääryyttä, puolueellisuutta eikä lahjusten ottoa”.

Ymmärrämme varmaan jo tästä, että jokaisessa yhteiskunnassa kaikkina aikoina tarvitaan pitää oikeudenmukaisuutta voimassa. Se on selvästi Jumalan tahto. Mutta kuten tiedämme, varsinkin niissä maissa, jotka eivät ole ns. ”oikeusvaltioita” tuomarit voivat olla lahjottavia ja vääristää oikeuden. Koko oikeuslaitos voi olla korruptoitunut.

Muinoin raamatussa erityisesti profeetta Aamos on järkyttynyt tuomioistuimien ja tuomarien tilasta. Hän ilmaisee tyrmistyksensä kirjassaan 2:6-7 näin: ”He myyvät rehellisen rahasta ja köyhän kenkäparista. He polkevat heikot maan tomuun ja ajavat vähävaraisten asiat umpikujaan. Ja 5:10-13 hän sinkoaa tuomareista myös nämä sanat: ”Te vihaatte sitä, joka kaupunginportin kokouksessa vaatii oikeaa tuomiota ja inhoatte sitä, joka kertoo totuuden. Te sorratte syytöntä ja otatte lahjuksia ja syrjitte köyhiä oikeuspaikalla”.

Jeesuksen aikana oli olemassa samat ongelmat. Jerusalemin tuomarit olivat lahjottavissa ja heitä nimitettiinkin ”ryövärituomareiksi”. Vertauksemme tuomari oli juuri tuollainen, hän ei pelännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Hänellä ei ollut oikeudentuntoa, eikä hän säälinyt kärsivää. Mikään ei hävettänyt tätä tuomaria eikä hänellä ollut kunniantunnon kipinääkään, johon voisi vedota. ”Jumalan tähden auta” huudoilla ei ole mitään vaikutusta, koska tuomarilla ei ollut vähimmässäkään määrin Jumalan pelkoa. Ainoa keino vaikuttaa tähän tuomariin oli lahjonta.

Kertomuksemme jatkuu: ”Kaupungissa oli myös leskivaimo, joka tavan takaa tuli tuomarin luo pyytämään: Ratkaise jo asiani, tuomitse riitapuoleni”.

Vanhassa testamentissa leski on tyypillinen esimerkki voimattomasta ja sorretusta. Jumala oli monissa yhteyksissä kehottanut huolehtimaan leskien asioista. Esim. Jer. 22:3 ”Tehkää mitä oikeus ja vanhurskaus vaativat, pelastakaa riistetty riistäjän käsistä, älkää sortako muukalaisia, orpoja ja leskiä”. Mutta Jumalan sanaa ei toteltu.

Jes. 1:23 sanotaan kansan johtomiehistä: ”orvoille he eivät oikeutta hanki eivätkä aja lesken asiaa”.

Leskellä oli kyllä laillisia oikeuksia, mutta niitä loukattiin. Monet heistä olivat aivan liian heikkoja vaatimaan lakien toteuttamista ja aivan liian köyhiä ”ostamaan” oikeutta.

Lähi-idän oloissa ahneet ihmiset olivat nähneet hetkensä tulleen kun näkivät leskien joutuvan ahdistukseen miehensä kuoltua. Leskeltä saatettiin vaatia nopeasti velka maksettavaksi tai pidättää osa perinnöstä. Leski sai olla varma monista vastustajista, varsinkin jos hänellä oli jotain ryövättävää.

Kertomuksemme leski huusi nyt oikeutta riitapuoltaan vastaa ja menee tuomarin tykö. Meille ei kerrota minkälaisesta asiasta oli kyse, mutta ilmeisesti jostain edellä mainitun kaltaisesta.

Leski oli oikeassa asiassaan, mutta hänen oikeuksiaan loukattiin. Tuomari ei tahdo monista anomuksista huolimatta hoitaa hänen asiaansa. Ilmeisesti tuomari suosi lesken vastustajaa. Arvata voi, että vastustaja oli vaikutusvaltainen tai sitten hän oli antanut tuomarille lahjuksia. Leskivaimo oli ilmeisen toivottomassa tilanteessa, hän oli leski ilman rahaa ja ilman mahtavia ystäviä, hän oli naisena miesten kovassa maailmassa. Mutta mutta tämäpä nainen olikin peräänantamaton. Hän sisuuntui ja ajatteli kyllä minä vielä näytän teille taivaan merkit.

Emme tiedä miten leski onnistui pääsemään yhä uudestaan tuomarin puheille. Menikö hän tuomarin ikkunan alle huutelemaan ja käytti eräänlaista näännytystekniikkaa, emme tiedä. Joka tapauksessa tuomari pian huomasi, että nainen on oikea maanvaiva, hän kiusautui yhä enemmän ja alkoi olla jo varma, ettei nainen ikinä luovuta.

Kauan aikaa tämä väärämielinen tuomari ei suostunut saattamaan lesken riita-asiaa kuntoon, vaan pysyi kovana. Mutta viimein hän väsyi ja lopen uupuneena sanoi: Minä autan häntä saamaan oikeuden, muuten hän ennen pitkää repii minulta silmät päästä”. Ja kuten kreikankielestä voisi suoraan kääntää: ”iskee silmän alle”. Naisen auttamisen motiivi ei ollut puhdas, sillä tuomari ajatteli lähinnä vain omaa mukavuuttaan. Mutta joka tapauksessa leskivaimon riita-asia tuli ratkaistuksi ja hän sai riemuvoiton. Sinnikkyys voitti kaiken vastustuksen.


Kun otamme huomioon vertauksen tähtäyspisteen, joka on selvästi hellittämätön rukous ja sen merkitys, niin tämän kertomuksen voimakkaan pohjustuksen jälkeen on todella rohkaisevaa ja armontäyteistä tietää, mitä Jeesus sanoo verratessaan väärämielistä tuomaria Taivaalliseen Isään: ”Eikö sitten Jumala toimittasi oikeutta valituillensa, jotka yötä päivää huutavat häntä avuksi. Minä sanon teille, hän hankkii heille oikeuden viipymättä”.

Jos tyly tuomari saattoi oikeuden voimaan, niin eikö rakastava Jumala sitä tekisi.


Kun pelko kouristaa sydäntä, kun Jumalan lapselle tehdään vääryyttä uskovaa kehotetaan rukoilemaan kestävästi ja hellittämättä - vastaus tulee varmasti. Jumala, joka ei säästänyt ainokaista Poikaansakaan, kuinka hän ei lahjoittaisi kaikkea muutakin Hänen kanssaan.


Viivyttäisikö Hän heiltä apuansa, sanoo Jeesus. Onko se käsitettävä toteamuksena vai kysymyksenä ? Kreikankielisessä Ut:ssa jakeessa 7 on yksi lause, joka meidän raamatussamme on jäänyt kääntämättä. Kerrataanpa vielä:” Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa jotka häntä yötä ja päivää avuksi huutavat ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa. Novumissa jae vielä jatkuu: ” Ja kärsien kärsi heitä”.

Jotkut ovat tämän saman kääntäneet:” Myös hän on hidas vihaan heitä kohtaan”.


Jumala kärsien kärsii meitä ja on hidas vihaan meitä kohtaan.

Room. 3:25 ”Jumala on kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Jo Moosekselle Jumala sanoo olevansa sekä hidas vihaan, että armollinen.

Jumala on armollinen ja pitkämielinen ja pidättää vihansa uskovien kohdalla vaikka he tekevätkin syntiä monin tavoin. Jumala tulee hankkimaan oikeuden valituillensa, vaikka valitut ovat syntisiä.

Myös Jumalan ennättävä pitkämielinen armo kohdistuu uskosta osattomiin kuten 2 Piet. 3:9 sanotaan: ”Jumala ei tahdo kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät”. Ja 15 jae kehotetaan lukemaan Herramme pitkämielisyys pelastukseksi.

Lopuksi: Jyrkkenevän ja voimistuvan vastustuksen sielunvihollisen ja maailman taholta lisääntyessä meitä kohtaan, meidän ei tarvitse pelätä sitä Jumalan puolelta. Jumala on siirtänyt vihansa kauas ja hän kuulee meidän rukouksemme. Meidän on vain luotettava Jumalaan ja rukoiltava lakkaamatta, se on meille asiaankuuluvaa kilvoitukseemme liittyvää. Meidän Herramme ei ole pahantuulinen tuomari, vaan rakastava Isä, joka hankkii valituilleen oikeuden ja tekee sen nopeasti.

Jumala toimii historiassa ja tulee toteuttamaan lopullisen päämääränsä ja vie omansa taivaan kotiin.