Charles Finney (1792-1875) Protestanttisen maailman evankelioimisen isä.

Hänen opetuksensa periaatteita:

Evankelioiva julistus tulisi olla opillisesti raamatullista ja tervettä. Tästä hänen yhteenvetonsa:

1. Uudestisyntymätön ihminen on uskonnollisesti ja siveellisesti perinpohjin turmeltunut ja avuton.

2. Jotta hän pelastuisi, on Pyhän Hengen hänen sydämessään totuuden sanalla vaikutettava perusteellinen sydämen muutos, joka tapahtuu synnintunnon heräämisen, parannuksen ja vanhurskauttavan uskon kautta.

3. Sen jälkeen seuraa pyhitys uskon kautta. Jotta hän tulisi iankaikkisesti autuaaksi, on hänen pysyttävä pyhityskilvoituksessa loppuun asti.

Nämä evankeliumin perustotuudet on esitettävä niin selvästi, terävästi ja voimakkaasti kuin mahdollista.

Uudestisyntyminen tapahtuu sinä hetkenä, jona ihminen ottaa vastaan Kristuksen ja pelastuksen hänessä. Siinä toteutuvaa sydämen uudistusta seuraa elämän muuttuminen sellaiseksi kuin Jumalan lapselle sopii. Uudestisyntyminen saattaa sielun todellisesti tähän uuteen tilaan. Se tuo Kristuksen sydämeen ja niin Kristus hallitsee Hänessä. Ihmisen korkeimmat pyrkimykset ja sielun liikkeet tulevat Hänen hallintaansa. Sen johdosta maailman valta ihmisen mielessä murtuu.

Vuonna 1846 Finney julkaisi systemaattisen teologiansa, jossa hän käsitteli perusteellisesti pyhityskysymystä:

Peruskäsitys: Kokonainen pyhitys on täydellistä kuuliaisuutta Jumalan laille.

Laki vaatii omistamamme voiman oikeaa käyttämistä. Hänen mukaansa täydellinen pyhityksen tila on saavutettavissa tässä elämässä. Tämä on tietenkin mahdollista vain siten, että Kristus asuu ja hallitsee uskovan sydämessä ja saa haltuunsa hänen elämänsä kaikki avaimet. Uskon kautta Kristus tulee ihmissydämeen suureksi ja hallitsevaksi ja uskon kautta hän myös säilyttää tämän valta-asemansa ja hallitsee sielun kuninkaana.

Finney korostaa, että kristityt tarvitsevat Pyhän Hengen voimaa,jos mieli olla todistuksessaan ja työssään tehokkaita, sekä voittaa taistelussaa perkelettä, maailmaa ja omaa lihaansa vastaan. Pyhän Hengen kaste on ehdottoman välttämätön, että me voimme suorittaa Hänen meille annetun tehtävän. Apostolien ajasta nykyaikaan on nähty, että hyvin vähän inhillistä sivistystä omanneilla ihmisillä, jotka ovat olleet Jumalan voimalla puettuja, on ollut erittäin suuri menestys sielujen voittamisessa Kristukselle. Ja siitä huolimatta me panemme edelleen kymmenen kertaa enemmän painoa inhimilliselle sivistykselle, kuin Pyhän Hengen kasteelle.

Pyhän Hengen kaste oli jumalallinen puhdistus ja voitelu, joka antoi opetuslapsille jumalallisen valistuksen, sekä täytti heidät uskolla ja rakkaudella, rauhalla ja voimalla. Heidän sanansa tunkeutuivat Pyhän Hengen vaikutuksesta terävinä Jumalan vihollisten sydämiin, ne olivat elviä ja voimallisia kuin kaksiteräinen miekka. Pyhän Hengen kaste on menestyksellisen sananpalvelun ehdottoman välttämätön edellytys.

Finneyn mukaan jokaisen Kristuksen seuraajan on elettävä toisten pelastamiseksi, jotta hän itse pelastuisi.. Kukaan ei ole todellisesti kääntynyt, ellei hän elä pelastaakseen toisia. Sillä jos sinä et elä pelastaaksesi muita, kuinka voit toivoa itse pelastuvasi. Monet uskoon tulleet sortuvat takaisin ja syntiin siksi, että heitä ei johdeta työhön toisten johtamiseksi Kristuksen luo.

Finney kohdisti saarnoissaan aluksi kuulijoihinsa lain raskaan tykistötulen heidän omientuntojena herätykseksi. Senjälkeen hän kutsui synninhädässä olevia kokouspaikan etuistuimille, niin että hän ja hänen apulaisensa voivat antaa heille sielunhoitoa.

Muuan tuomari antoi Finneylle ohjeen: Sinä voitat lakijutun, kun esität asian yksinkertaisesti ja toistat sen niin monta kertaa kuin on miehiä lautakunnan osastossa. Sano se yksinkertaisesti, äläkä koskaan lue sitä paperista. Sinun on hallittava asia niin hyvin, että voit pitää silmäsi luotuina lautakuntaan ja seurattava saatko sen mukaan. Ellet saa, sinun on muutettava menettelytapaasi, jotta saisit siihen kuuluvat vakuuttuneiksi.Yrjö Myller

Yrjö Myller (1805-1898) Rukouksen ja rakkauden mies kertoi elämänsä lopulla, että hän oli saanut vastauksen noin 50 000 erityistä asiaa koskevaan rukoukseen. Noin 5000:n oli tullut vastaus samana päivänä, jona oli rukoiltu.

Hän opettaa Jumalan tahdon selville saamisesta seuraavasti:

1. Koetan saada sydämeni sellaiseen tilaan, ettei ole omaa tahtoa rukoiltavassa asiassa. Yhdeksän kymmenestä vaikeudesta voitetaan, kun sydämemme tulee valmiiksi seuraamaan Jumalan tahtoa, olipa se mikä tahansa.

2. Tämän tehtyäni en jätä tulosta tunteen tai vaikutelman asiaksi.

3. Etsin Jumalan Hengen tahtoa Hänen Sanansa kautta tai sen yhteydessä. Henki ja Sana kuuluvat yhteen.

4. Otan sitten huomioon olosuhteissa ilmenevän Jumalan kaitselmuksen. Ne osoittavat selvästi Jumalan tahdon Hänen Sanansa ja Henkensä yhteydessä.

5. Pyydän rukouksessa, että Jumala todella osoittaisi mikä Hänen tahtonsa on.

6. Näin rukouksen, Jumalan Sanan ja miettimisen kautta tulen parhaan kykyni ja tietoni mukaiseen päätökseen. Jos sydämessäni on rauha, kun vielä pari kolme kertaa olen puhunut Jumalalle rukouksessa, toimin sen mukaisesti.

Uskon vahvistamiseksi:

1. Lue Raamattua ja mieti sitä. Me tulemme tuntemaan Jumalan, rukouksen, Hänen Sanansa ja miettimisen kautta.

2. Pyri säilyttämään vilpitön sydän ja puhdas omatunto.

3. Jos haluamme uskomme vahvistuvan, emme saa karttaa tilanteita, joissa se joutuu koetukselle ja jossa se koetuksen kautta vahvistuu.

4. Antakaamme Jumalan tehdä työtä koetuksen hetkinä sydämissämme. Älkäämme itse yrittäkö saada aikaan vapautusta.

Myller teki elämänsä lopulla 17 lähetysmatkaa 42 maassa ja matkusti enemmän kuin 300 000km.Osmo Tiililä

Kristinuskoa voidaan lähestyä kolmesta näkökulmasta.

1. Kuoleman ja katoavaisuuden hätätila.

-Kristinusko tarjoaa ylösnousemuksen ja elämän lahjan.

2. Omantunnon hätä- syntinen Pyhän Jumalan tuomion alaisena.

-Kristinusko tarjoaa sanoman rististä ja sovituksesta.

3. Helluntain voittavat voimat ja pyhitys.

-Osallisuus Pyhästä Hengestä.

Näitä ei luonnollisestikaan voi erottaa toisistaan. Kristuksen ylösnousemus seuraa sovitusta ja helluntain lahja ylösnousemusta. Mutta korostus lankeaa jollekulle näistä kolmesta sen mukaan, mitä Jumalan Sanan ymmärtämys ja seurakunnallinen kokemus johtavat käyttämään avainasiana.